Jogi tudnivalók

A Magyarországi jogszabályok nem ismerik a mobilház fogalmát! Az építményekre az ÉTV alábbi részei irányadóak:

  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 2. § 8. pontja határozza meg az építmény fogalmát, amely az épület és műtárgy gyűjtőfogalma.
  • Az Étv. szerint építmény “az építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, — rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül — minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is”.
  • Az Étv. 2. § 10. pontja rögzíti az épület fogalmát. Eszerint az épület “jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.”

Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy az illetékes Önkormányzat Építési Hatóságával egyeztessenek.